MONTAJ

...

ENS ASANSÖR, gerek proje aşamasında, gerekse sonrasında binada kullanılacak asansör adet, kapasite ve hızlarını belirlemek amacıyla trafik hesaplarının yapılması, sözkonusu proje için teknik ve ticari açıdan en uygun teknoloji, sistem ve aksesuarların seçilmesi, yerleşimlerin belirlenmesi gibi konularda proje desteği sunmaktadır.  Bu proje desteği, bina tasarımcılarına ve yatırımcılarına, ihtiyaçlarını belirlemek ve karşılaşabilecekleri olası sorunları öngörmekte yardımcı olmaktadır.